KALİTE POLİTİKASI

NORMSAN  KALİTE POLİTİKASI

Normsan, varlığını sürdürmesi ve gelişmesine temel teşkil eden unsurun, “Müşterilerinin Memnuniyetini” sağlamak olduğunun bilincindedir.

Müşteri şartlarını karşılamak, taleplere, arzulanan kalite seviyesinde uygun fiyatla ve zamanında cevap vermek NORMSAN’ın genel politikasıdır.

Ürüne uygulanabilen tüm müşteri isteklerinin kanun ve mevzuat şartları araştırılır, izlenir, yerine getirilmeleri sağlanır.

Tüm bireyler Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olarak bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşarak ve geliştirerek firmamızın hedeflerine ulaşmada gerekli katkıyı sağlar.

Müşterilerimizin kalite hedeflerine paralel hedefler seçerek, kalitede ve üretimde tüm iş süreçlerinin sürekli gelişimini ve iyileştirilmesini, yaptığımız her işe yeni değerler eklemeyi temel amaç sayıyoruz.

Çevreye duyarlı ve yasal düzenlemelere bağlı kalarak toplumun sağlık ve güvenlik beklentilerini gözetmeyi, gelecek nesiller adına çevreyi ve doğal hayatı korumayı görev sayıyoruz.

Yönetim Kurulu olarak, yukarıdaki kalite anlayışının devamlılığını sağlayacağız ve inanç birliği içerisinde tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde bu yönde kullanacağız.